Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Common English Phrase


They use them in everyday contexts:
Absolutely: Hẳn nhiên>
After you : Xin mời ( đi trước dùng trước...)
Age before beauty: Kính lão đắc thọ
Don't waste your breath: Đừng có phí công
Don't waste your time: Đừng có hoài công.
Enough is enough : Đủ rồi! Tôi chịu hết nổi rồi...
Give/Send my best/my regard to someone: cho tôi gửi lời hỏi thăm tới ai đó...


And come on...So now i would like to tell you some more about English pharse:

Believe it or not: Tin hay không là tuỳ
Better late than never: Thà chậm còn hơn không
Can / Could you handle it: Bạn có làm nổi công việc đó không
You are too much : Bạn rắc rối quá.
With please: Sẵn sàng hân hạnh
Breake a leg: Chúc may mắn
Watch your tongue! and Watch your mounth: Nói phải giữ mồm miệng chứ
Same to ya..: Bạn cũng vậy thôi
Speak of the devil : Thiêng thế mới nhắc tới đã thấy đến...
Over my dead body: Bước qua xác tôi.
Never in my life: thề cả đời tôi.Come on:

Once and for all: Cuối cùng. Vĩnh viễn. Một lần cuối cùng thôi.
One way or another: Cách này hay cách khác.
( There is) no doubt about it: không còn nghi ngờ gì nữa.
( There is) nothing to it: Dễ ợt mà
The rest is history: Phần còn lại thì ai cũng biết rồi.
Trust me: Tôi nói thật đó
When I ' m good and ready: Bao giờ tôi thích thì tôi làm
Where have you been all my life? Cả đời tôi chỉ yêu mình em
Hang in there : Bình tĩnh đừng bỏ cuộcNói gì thì nói... You can say whatever you like

KHông tin được dù đó là sự thật:Imposible to believe , but it''s true
Nói như vậy ko có nghĩa..:Saying so doesn''t mean..

Sở dĩ như vậy là gì:That''s is because
How can it be so= How is it possible: làm sao có chuyện.
Còn lâu nhá, Quên đi: far from me
Đưa tiền đây ko tao bắn: Your purse or your life


Tôi ko biết các bạn thế nào chứ tôi thì..: I don''t know how about you, but as for me I Think ..
Tôi ko biết người khác thế nào chứ tôi thì:..: I don''t know how about others but as for me I think...
Theo chỗ tôi được biết: As far as i know...
Theo chỗ tôi nhớ: As far as i remember...
Cứ kiểu này thì... as it is.
I am easy :when you're given a choice and you don't mind which option is chosen.

- I can''t be bothered: when you don't want to do something cause you''re feeling too lazy or you don't care.

- Please yourself: when you tell someone they can do what they like cause you don't care.

- You bet !:when you are sure something will happen or that something is true .

- Be my guest :when somebody asks you for permission to do something and you are happy for them to do so.

- You can''t have it both ways: when you tell someone they have to decide on one thing or the other.

- I'm all ears!:when you give someone your undivided attention.

-I'll take your word for it :when you accept that what poeple is telling you is the truth.

- I wasn't born yesterday :used sarcastically when you want to make it clear that you think the other person is trying to mislead you.

- You could have fooled me : used sarcastically when someone tell you something and you believe the opposite to be true.

- That''s more like it :when you tell somebody that something is more satisfactory than before.

- It''s all go here :when it's extremly busy.

- There are no two ways about it: when you are emphasising that there is no doubt about a situation.

- Step on it :mean quickly.


Get out of my face : leave me alone
- What''s eating U? : What''s the matter with U??
- Draw the blank : can''t think of any of the answer
- What''s her face? : I forgot her name.
- you''re kidding: you''re joking.
- teacher''s pet : teacher''s favourite student
- laid back : casual
- get away with it : permit sb to do sth
- Rub sb the wrong way : sth about sb that U don''t like
- Gag me : that makes me sick
- to be gross : disgusting
- Bash : party


1.Let''''s get down to business:Bắt đầu vào việc nhé.

2.Allow me:Để tớ giúp(cực lịch sự,chẳng hạn với bạn gái)

3.Just browsing:Chỉ xem thôi(ví dụ như đi chợ ấy mừ).Have you ever gone window-shopping?

4.I got you in my sight:Thấy bác rùi nhé

5.Can''''t miss him:Ko cho nó thoát

6.Lunch''''s up:Giờ ăn đến rùi

7.Am I too soon?Tớ đến có sớm wá ko nhỉ?

8.Follow me close:Đi sát vào tớ nhé

9.I''''ll be back:Tớ ra đây 1 tí

10.You have a 50-50 chance:Trường hợp này của bác bấp bênh lắm(5 ăn 5 thua)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com